הלשון והטקסט שלב א

תשובות לספר

  • הבנה והבעה – תשובות
  • סיכום ממזג – הדרכה והדגמה
  • סמנטיקה – תשובות
  • המילון – תשובות
  • פועל – תשובות
  • שם העצם – תשובות
  • שם המספר – תשובות
  • תחביר – תשובות
  • טקסטים נוספים לתרגול