הלשון והטקסט הספר המותאם

תחום: עברית: הבנה, הבעה ולשון - למבחן המותאם

שכבת גיל: י-יב

אישור משרד החינוך: 4359

מק"ט: 138-1028

שנת ההוצאה: 2012

שם המחבר: קורן נשר שרעבי

מחיר: 76.65 ש"ח

 • הבנה והבעה
 • הפועל
 • תצורת השם
 • תחביר

פרק א
כתיבה ממזגת
מתוך "בשבילי הטקסט"
(הטקסטים בקובץ וורד)

 • כשאנו צוחקים
 • חיבור או ניתוק
 • רישיון נהיגה מדורג
 • חוק היורדים

פרק ב
כתיבה ממזגת
טקסטים נוספים

 • הזיכרון בחיינו
 • החינוך הביתי
 • שיעורי בית מיותרים או מועילים
 • שילוב נשים בתפקידים קרביים
 • חשיבות השינה
 • לימודים בשפה האנגלית
 • מקומה של האישה בחברה המודרנית
 • אומנויות הלחימה – הטקסטים

פרק ג - שם המספר

 • שם המספר מותאם – לימוד ותרגול
 • שם המספר מותאם – תרגול 2
 • שם המספר מותאם – תרגול 3

 • נטיית שם המספר
 • שם המספר – תרגול מדורג
 • שם המספר בהקשר טקסטואלי
 • מילות היחס – תרגול
 • שם המספר ומילות היחס – תשובות

פרק א - כתיבה ממזגת
הסקירות

 • כשאנו צוחקים – הסקירה
 • חיבור או ניתוק – הסקירה
 • רישיון נהיגה מדורג – הסקירה
 • חוק היורדים – הסקירה

פרק ב - כתיבה ממזגת
טקסטים נוספים - הסקירות

 • הזיכרון בחיינו – הסקירה
 • החינוך הביתי – הסקירה
 • שיעורי בית מיותרים או מועילים – הסקירה
 • שילוב נשים בתפקידים קרביים – הסקירה
 • חשיבות השינה – הסקירה
 • לימודים בשפה האנגלית – הסקירה
 • מקומה של האישה בחברה המודרנית – הסקירה
 • אומנויות הלחימה – הסקירה

פרק ג - שם המספר

 • שם המספר מותאם – לימוד ותרגול תשובות
 • שם המספר מותאם – תרגול 2 תשובות
 • שם המספר מותאם – תרגול 3 תשובות