בשבילי הטקסט

תחום: עברית: הבנה, הבעה ולשון

שכבת גיל: י-יב

אישור משרד החינוך: 4460

מק"ט: 138-1037

שנת ההוצאה: 2016

שם המחבר: קורן נשר שרעבי ונגה גנאל

מחיר: 80 ש"ח

פרק א - הבנה והבעה - תשובות לספר

 • הוראות – כיצד להדפיס את התשובות
 • הבנה והבעה – כל התרגילים
 • מטלת כתיבה ממזגת – עמוד 114
 • כתיבה ממזגת – פתיח
 • כשאנו צוחקים – כתיבה ממזגת
 • אלכוהול כסם מדכא – כתיבה ממזגת
 • חיבור או ניתוק – כתיבה ממזגת
 • רישיון נהיגה מדורג – כתיבה ממזגת
 • חוק היורדים – כתיבה ממזגת

פרק ב - תחביר - תשובות לספר

 • משפט פשוט עד התמורה
 • משלימי הפועל
 • המשפט השמני
 • משפט ייחוד
 • משפט פשוט בעל חלקים כוללים
 • משפט איחוי
 • משפט מורכב
 • משפט מורכב – פסוקיות שאינן תיאוריות
 • פסוקית מצומצמת
 • משפט מורכב בעל פסוקיות אחדות
 • דרכים למסירת דיבור
 • דו-משמעות תחבירית

פרק ג -מערכת הצורות - תשובות לספר

 • גזרת השלמים
 • גזרת המרובעים
 • גזרת חפ”נ וחפי”צ
 • גזרות הנחים
 • גזרת נחי ל”י/ה
 • גזרת נחי ל”א
 • העיצורים הגרוניים
 • גזרת נחי ע”ו/י
 • גזרת ע”ע – הכפולים
 • תרגילי סיכום פרק הפועל
 • שם העצם

פרק ד -שם המספר ומילות היחס - תשובות לספר

 • שם המספר ומילות היחס

פרק ה - הפניות למדיה במרשתת
מופיע גם ב"סרטונים, העשרה ועוד..."

 • הפניות לסרטונים על פי הנושאים שבספר
 • מטפורה – עמוד 40 – 37
 • מעצבים את הסביבה – עמוד 18
 • רוצים לבטל דוחות חנייה – למדו עברית – עמוד 148

פרק א - הבנה והבעה
הסברים ותרגול נוסף

 • עבודת חקר – לכל נופל יש שם
 • מחוון להערכה חלופית
 • פענוח משימה
 • פתיחות וסיומים
 • אמצעים רטוריים
 • פשוט, איחוי ומורכב – טבלת אמצעי קישור
 • רכיבי הנאום
 • טקסטים מסוגות שונות
 • נושא 1 – לכתיבת מאמר טיעון
 • נושא 2 – לכתיבת מאמר טיעון
 • נושא 3 – לכתיבת מאמר טיעון
 • נושא 4 – לכתיבת מאמר טיעון
 • נושא 5 – לכתיבת מאמר טיעון
 • נושא 6 – לכתיבת מאמר טיעון
 • נושא 7 – לכתיבת מאמר טיעון
 • נושא 8 – לכתיבת מאמר טיעון
 • נושא 9 – לכתיבת מאמר טיעון

פרק ב - כתיבה ממזגת
טקסטים מהספר בקובץ וורד

 • כשאנו צוחקים
 • חיבור או ניתוק
 • רישיון נהיגה מדורג
 • חוק היורדים

פרק ג - כתיבה ממזגת
טקסטים נוספים

 • הזיכרון בחיינו
 • החינוך הביתי
 • שיעורי בית מיותרים או מועילים
 • שילוב נשים בתפקידים קרביים
 • אומנויות הלחימה – הטקסטים
 • חשיבות השינה
 • לימודים בשפה האנגלית
 • מקומה של האישה בחברה המודרנית

פרק ד - תחביר - הסברים ותרגול נוסף

 • הסברים נוספים בתחום התחביר
 • משפט פשוט – טבלת אמצעי קישור
 • פשוט וייחוד
 • משפט איחוי – טבלת אמצעי קישור
 • משפט כולל – סיפור על אהבה וחושך
 • כולל ואיחוי
 • משפט מורכב – טבלת מילות השעבוד
 • פשוט, איחוי ומורכב – טבלת אמצעי קישור
 • מורכב בעל פסוקית אחת
 • מורכב בעל פסוקיות אחדות

פרק ה - תחביר - תרגול ברוח הבחינה

 • עד משפט פשוט בעל חלקים כוללים
 • משפט איחוי
 • משפט מורכב

פרק ו - מערכת הצורות - הסברים ותרגול נוסף

 • דיוקי הגייה הנדרשים בבחינה 1
 • דיוקי הגייה הנדרשים בבחינה 2
 • עבודת חקר בתורת ההגה
 • גזרת השלמים – נטיית הבניינים
 • גזרת השלמים – תרגול נוסף
 • גזרת המרובעים – נטיית הבניינים
 • גזרת המרובעים – תרגול נוסף
 • גזרת החסרים – נטיית הבניינים
 • גזרת החסרים – תרגול נוסף
 • נחי פ”א – נטייה
 • נחי פ”י/ו – נטיית הבניינים
 • גזרת נפ”י/ו – תרגול נוסף
 • נחי ל”י/ה – נטיית הבניינים
 • גזרת נל”י/ה – תרגול נוסף
 • גזרת נל”י/ה – תרגול טקסטואלי
 • גזרת נל”י/ה – פרגמטיקה
 • נחי ל”א – נטיית הבניינים
 • גזרת נל”א – תרגול נוסף
 • גזרת נל”א – תרגול טקסטואלי
 • גזרת נל”א – פרגמטיקה
 • עיצורים גרוניים – נטיית הבניינים
 • עיצורים גרוניים – תרגול נוסף
 • נחי ע”ו/י – נטיית הבניינים
 • גזרת נע”ו/י – תרגול נוסף
 • גזרת נע”ו/י – פרגמטיקה
 • נחי ע”ע – נטיית הבניינים
 • טבלת שורשי עו”י- ע”ע
 • גזרת ע”ע – תרגול נוסף
 • גזרת ע”ע – תרגול טקסטואלי
 • תרגילי סיכום בפועל
 • שם העצם – הסברים נוספים לספר
 • שמות בגזרת המורכבים – הרחבה
 • שורשים תנייניים – הרחבה
 • שורשים גזורי שם – הרחבה
 • מיזוג בסיסים ונוטריקון – הרחבה
 • שם העצם – תרגול
 • נטיית שם המספר
 • שם המספר – תרגול מדורג
 • שם המספר בהקשר טקסטואלי
 • רוצים לבטל דוחות חנייה – למדו עברית – עמוד 148
 • מילות היחס – תרגול

פרק ז - מערכת הצורות
הסברים ותרגול מדורג בטבלאות

 • השלמים – תרגול מדורג בטבלאות
 • המרובעים – תרגול מדורג בטבלאות
 • החסרים – תרגול מדורג בטבלאות
 • נפ”י/ו – תרגול מדורג בטבלאות
 • נל”י/ה – תרגול מדורג בטבלאות
 • נל”א – תרגול מדורג בטבלאות
 • עיצורים גרוניים – תרגול מדורג בטבלאות
 • נע”ו/י – תרגול מדורג בטבלאות
 • נחי ע”ע – תרגול מדורג בטבלאות

פרק ח - מערכת הצורות - תרגול ברוח הבחינה

 • חשמל ברכבת, הפקקים יחריפו
 • הציבוריות הישראלית
 • ברגע
 • בית הספר – חינוך לערכים
 • מחווה לאישה
 • בית פעיל

פרק ט - שם המספר - המבחן המותאם

 • שם המספר מותאם – לימוד ותרגול
 • שם המספר מותאם – תרגול 2
 • שם המספר מותאם – תרגול 3

פרק א - הבנה והבעה
תשובות לחוברת התרגול

 • הבנה והבעה – תרגול נוסף

פרב ב - כתיבה ממזגת
טקסטים מהספר - הסקירות

 • כשאנו צוחקים – הסקירה
 • חיבור או ניתוק – הסקירה
 • רישיון נהיגה מדורג – הסקירה
 • חוק היורדים – הסקירה

פרק ג - כתיבה ממזגת - הסקירה

 • הזיכרון בחיינו – הסקירה
 • החינוך הביתי – הסקירה
 • שיעורי בית מיותרים או מועילים – הסקירה
 • שילוב נשים בתפקידים קרביים – הסקירה
 • אומנויות הלחימה – הסקירה
 • חשיבות השינה – הסקירה
 • לימודים בשפה האנגלית – הסקירה
 • מקומה של האישה בחברה המודרנית – הסקירה

פרק ד - תחביר
תשובות לחוברת התרגול

 • פשוט ייחוד
 • משפט כולל-סיפור על אהבה וחושך
 • כולל ואיחוי
 • מורכב בעל פסוקית אחת
 • מורכב בעל פסוקית אחת – פעילויות
 • מורכב בעל פסוקיות אחדות
 • המכונית האוטונומית

פרק ה - תחביר - ברוח הבחינה
תשובות לחוברת התרגול

 • משפט בעל חלקים כוללים
 • משפט איחוי
 • משפט מורכב
 • הסבון המוקצף

פרק ו - מערכת הצורות
תשובות לחוברת התרגול

 • עבודת חקר בתורת ההגה
 • גזרת השלמים
 • גזרת המרובעים
 • גזרת החסרים
 • גזרת נפ”י/ו
 • גזרת נל”י/ה
 • גזרת נל”י/ה – תרגול טקסטואלי
 • גזרת נל”י/ה – פרגמטיקה
 • גזרת נל”א
 • גזרת נל”א – תרגול טקסטואלי
 • גזרת נל”א – פרגמטיקה
 • עיצורים גרוניים
 • גזרת ע”ו/י
 • גזרת ע”ו/י – פרגמטיקה
 • גזרת ע”ע – כפולים
 • גזרת ע”ע – תרגול טקסטואלי
 • תרגילי סיכום בפועל
 • שם עצם
 • שם המספר ומילות היחס – תשובות

פרק ז - מערכת הצורות
תרגול מדורג בטבלאות - תשובות

 • השלמים – תרגול מדורג בטבלאות
 • המרובעים – תרגול מדורג בטבלאות
 • החסרים – תרגול מדורג בטבלאות
 • נחי פיו – תרגול מדורג בטבלאות
 • נחי ליה – תרגול מדורג בטבלאות
 • נחי לא – תרגול מדורג בטבלאות
 • גרוניים – תרגול מדורג בטבלאות
 • נחי עוי – תרגול מדורג בטבלאות
 • נחי עע – תרגול מדורג בטבלאות

פרק ח - מערכת הצורות - ברוח הבחינה - תשובות

 • חשמל ברכבת, הפקקים יחריפו
 • הציבוריות הישראלית
 • ברגע
 • בית הספר – חינוך לערכים
 • מחווה לאישה
 • בית פעיל

פרק ט - שם המספר מותאם תשובות

 • שם המספר מותאם – לימוד ותרגול תשובות
 • שם המספר מותאם – תרגול 2 תשובות
 • שם המספר מותאם – תרגול 3 תשובות

 • הפניות לסרטונים על פי הנושאים שבספר
 • מטפורה – עמוד 40 – 37
 • מעצבים את הסביבה – עמוד 18
 • רוצים לבטל דוחות חנייה – למדו עברית – עמוד 148