תקנון האתר

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של “שרי – הוצאה לאור”.

השימוש באתר זה הוא בכפוף לאמור בתקנון זה. אנא קראו תנאים אלו בעיון, שכן השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו מהווה הסכמה מצידכם לתנאים הכלולים במסמך זה.
אתם רשאים להשתמש בתכנים (טקסטים, תמונות, קישורים) אך ורק למטרות פרטיות, אישיות ולצורכי לימוד בלבד (לכתיבת עבודות, להכנת שיעורי בית, להכנת מצגות וכדומה).
כל זכויות היוצרים על כל החומרים מכל סוג שהוא לרבות שמות הספרים וסימני המסחר המופיעים באתר זה שייכים ל”שרי – הוצאה לאור” ול”גנאל ספרים בע”מ”.

פרט לשימוש אישי פרטי, אינכם רשאים להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, להשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים מתוך אתר זה לכל מטרה בין שהיא מסחרית ובין שאינה מסחרית שאינה לצורך שימושכם האישי והפרטי כפי שפורט לעיל ללא קבלת הסכמתן המפורשת לכך מראש ובכתב מקורן נשר שרעבי ומנגה גנאל.
המשתמש באתר יישא לבדו באחריות לאופן שבו הוא משתמש באתר זה. “שרי – הוצאה לאור” ו”גנאל ספרים בע”מ” אינן אחראית לכל נזק שהוא ישיר ו/או עקיף שנגרם למשתמש באתר זה ו/או לכל צד ג’ כלשהו כתוצאה משימוש כלשהו באתר זה.

באתר מתפרסמים תכנים רבים. “שרי – הוצאה לאור” ו”גנאל ספרים בע”מ” אינן נושאות בשום אחריות לתכנים אלו, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם – חלה על המשתמש שמסר אותם לפרסום. אם יתברר כי תכנים אלו מפרים זכויות יוצרים או פוגעים בזולת מבחינת שמו הטוב או פרטיותו, שרי רשאית להסירם לאלתר מהאתר.
המידע המופיע באתר זה נכון ליום פרסומו. ל”שרי – הוצאה לאור” ול”גנאל ספרים בע”מ” הזכות לשנותו בכל עת על פי הצרכים ועל פי שיקול דעתן הבלעדית.
בכל שאלה אודות האתר אפשר לפנות ישירות לכתובת הדואר האלקטרוני sherypub@gmail.com

© כל הזכויות שמורות ל”שרי – הוצאה לאור” ול”גנאל ספרים בע”מ”.