הסבר על טעינת משתמשים

כאן יבוא ההסבר – יש לערוך את זה דרך ממשק הניהול