אתם נמצאים כאן:  תקנון האתר  

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של "שרי - הוצאה לאור".

השמוש באתר זה הוא בכפוף לאמור בתקנון זה. אנא קראו תנאים אלו בעיון, שכן השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו מהווה הסכמה מצידכם לתנאים הכלולים במסמך זה.

אתם רשאים להשתמש בתכנים (טקסטים, תמונות, קישורים) אך ורק למטרות פרטיות, אישיות ולצורכי לימוד בלבד (לכתיבת עבודות, להכנת שיעורי בית, להכנת מצגות וכדומה).

כל זכויות היוצרים על כל החומרים מכל סוג שהוא לרבות שמות הספרים וסימני המסחר המופיעים באתר זה שייכים ל"שרי - הוצאה לאור" (להלן: "שרי").

פרט לשימוש אישי פרטי, אינכם רשאים להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, להשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים מתוך אתר "שרי" לכל מטרה בין שהיא מסחרית ובין שאינה מסחרית שאינה לצורך שימושכם האישי והפרטי כפי שפורט לעיל ללא קבלת הסכמתה המפורשת של "שרי" לכך מראש ובכתב.

המשתמש באתר ישא לבדו באחריות לאופן שבו הוא משתמש באתר זה. שרי אינה אחראית לכל נזק שהוא ישיר ו/או עקיף שנגרם למשתמש באתר זה ו/או לכל צד ג’ כלשהו כתוצאה משימוש כלשהו באתר זה.

באתר "שרי" מתפרסמים תכנים רבים. "שרי" אינה נושאת בשום אחריות לתכנים אלו, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם - חלה על המשתמש שמסר אותם לפרסום. אם יתברר כי תכנים אלו מפרים זכויות יוצרים או פוגעים בזולת מבחינת שמו הטוב או פרטיותו, שרי רשאית להסירם לאלתר מהאתר.

המידע המופיע באתר זה נכון ליום פרסומו. ל"שרי" הזכות לשנותו בכל עת על פי צרכיה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן.

הוצאת שרי תשמח לעזור לכם בכל פנייה ובקשת עזרה.
 כל שאלה אודות "שרי" אפשר להפנות ישירות לכתובת הדואר האלקטרוני sherypub@walla.com

© כל הזכויות שמורות ל"שרי - הוצאה לאור".