אתם נמצאים כאן:  ספרים  >  לשון - תוכנית חדשה

חדש - באישור משרד החינוך

בשבילי הטקסט

הספר מיועד לכיתות י עד יב

פרטים נוספים

אישור משרד החינוך: 4460

באישור משרד החינוך

הלשון והטקסט שלב א

הספר מיועד לתלמידי כיתות ט - י.

על פי התשאול של בחינות הבגרות האחרונות.

פרטים נוספים

אישור משרד החינוך: 4339

באישור משרד החינוך

הלשון והטקסט שלב ב

הספר מיועד לתלמידי כיתות יא - יב.

על פי התשאול של בחינות הבגרות האחרונות.

פרטים נוספים

אישור משרד החינוך: 4340

באישור משרד החינוך

הלשון והטקסט - הספר המותאם

הספר מיועד לתלמידי כיתות יא - יב.

פרטים נוספים

אישור משרד החינוך: 4359

מתרגלים א - בין המילה לטקסט

ספר לימוד ותרגול לשאלון א לבחינה "עברית: הבנה, הבעה ולשון - שאלון א" לשאלונים 011107, 210.

הספר מותאם לרמות השונות של התלמידים. לכל פרקי הספר מתלוות תשובות מפורטות והערות.

לפרטים נוספים

מתרגלים ב - בין המילה לטקסט

ספר לימוד ותרגול לשאלון ב לבחינה "עברית: הבנה, הבעה ולשון - שאלון ב" לשאלונים 011108, 211.

הספר מותאם לרמות השונות של התלמידים. לכל פרקי הספר מתלוות תשובות מפורטות, הערות וחומרים נוספים הניתנים דרך האתר.

לפרטים נוספים

הספר המותאם לשאלון ב

הספר מיועד לתלמידים הניגשים לשאלון המותאם 08.
הספר נכתב בגישה חדשנית.

פרטים נוספים

בין המילה לטקסט - שאלון א

ספר לימוד לשאלון א המכיל לימוד ותרגול בכרך אחד "לשון הבנה והבעה" (011107). 

לפרטים נוספים

לשון על כל לשון - חלק א

סדרה המכילה ספר לימוד, ספר תרגול, וכן ספר למורה ומדריך דידקטי. הסדרה מתאימה לשאלון א של הבחינה "לשון הבנה והבעה" (011107). 

באישור משרד החינוך.

לפרטים נוספים

לשון על כל לשון - חלק ב

סדרה המכילה ספר לימוד ותרגול, וכן ספר למורה ומדריך דידקטי. הסדרה מתאימה לשאלון ב של הבחינה "עברית: הבנה, הבעה ולשון" שאלון ב (לשאלונים 011108, 211) הספר הוא  ספר המשך לספר "לשון על כל לשון - שלב א", אולם הוא מאפשר חזרה על נושאים שנלמדו בשלב א.

באישור משרד החינוך.

לפרטים נוספים